Du är här

Bolagsinformation

Solviken HVB bedriver verksamheter inom ramen för SoL i  Målilla, Hultsfreds kommun. Solviken HVB blev en del av Team Olivia år 2016.

Idag består Solviken HVB AB av 36 platser, fördelat på flera huskroppar och vi är 17 anställda i företaget. Vi har idag tre operativa chefer - verksamhetschef/föreståndare och platschef samt VD. Vår personal har blandad kompetens och utbildning inom vård och omsorg. På tjänstemannanivå har vi även tillgång till ekonom/administratör, kvalitetsansvarig samt marknads- och projektchef.

Solviken HVB har kollektivavtal genom Vårdföretagarna. 

Sjukfrånvaron på Solviken HVB låg under 2016 på 5,9 %.

För bolagsinformation och ekonomisk översikt kan du klicka här.

Se vårt registeringsbevis här.